bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

UWAGA dni wolne od zaj dydaktycznych.

Dni 11 - 12.06.2020r.
 

s wolne od zaj dydaktyczno - wychowawczych.

W tym czasie nie bd prowadzone lekcje online oraz inne zajcia w ramach nauczania zdalnego.

Nie bd te odbywa si konsultacje oraz zajecia rewalidacyjne dla uczniów na terenie naszej szkoy.
 

W dniach 16 - 18.06.2020
 

odbywaj si w naszej szkole egzaminy klas 8.

W tych terminach take nie bed realizowane zajcia zdalne oraz stacjonarne.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl