bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 Wycieczka do skansenu w Chorzowie

 

     28 listopada klasy 1a, 1b i 2a wybraa si na wycieczk do skansenu
w Chorzowie. Po dojechaniu na miejsce przywitali nas przewodnicy, z którymi udalimy si na zajcia. W scenerii wiejskiej drewnianej chaty moglimy midzy innymi wykona wróby z wosku i pozna dawne zwyczaje zwizane z andrzejkami. Wysuchalimy te opowieci o jesiennych pracach oraz poznalimy ycie na wsi po zakoczeniu prac polowych, kiedy to cae rodziny coraz wicej czasu spdzay w chaupach.  Po zajciach przewodnik oprowadza nas  po skansenie, mielimy moliwo zwiedzania kuni ,w której nie tylko kowale podkuwali konie, ale take wyrywali bolce zby, moglimy te posiedzie w awkach szkolnych, pozna tabliczki do pisania rysikiem, kaamarz oraz dawne pióro. Du atrakcj byy hodowane tam zwierzta - owce, kozy i konie.

 Po dniu penym wrae wrócilimy szczliwi i zadowoleni do szkoy.

 
Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/w7OlbVCEJbEUqnrw2

 

 


    


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl