bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

WYCIECZKA KLAS 1A I 1B DO KOPALNI

 

Dnia 26 listopada bylimy na wycieczce w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu.

Na pocztku naszej przygody spotkalimy si z górnikiem, który opowiedzia nam o pracy w kopalni i obchodach górniczego wita – Barbórki. Poznalimy mundur galowy górników i znaczenie kolorów pióropuszy na czakach.

Nastpnie ubralimy prawdziwe górnicze hemy i wdrowalimy po wydronych w ziemi chodnikach. Pan przewodnik opowiada nam o pracy górników pod ziemi przy wydobywaniu wgla kamiennego. Zobaczylimy róne maszyny górnicze. Widzielimy jak pracuje tamocig oraz kombajn. Cz trasy pokonalimy kolejk podziemn.

Wielk atrakcj dla nas byo spotkanie Skarbnika - Dobrego Ducha Kopalni oraz upominki – woreczki z wglem i lskimi cukierkami Szklokami. Gry interaktywne podczas zwiedzania podziemnych korytarzy pomogy nam zapamita to, czego dowiadywalimy si na poszczególnych stanowiskach oraz utrwali sowa z gwary lskiej. 

Wspaniae przeycia z wycieczki na dugo pozostan w naszej pamici.

 

Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/whnsUAvEb1WD1NFe9

 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl