bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch
2. Grudzie 2018

 

MODZI INYNIEROWIE - CZYLI WARSZTATY…

2. Grudzie 2018

 

witujemy 100 Rocznic Odzyskania Niepodlegoci…

2. Grudzie 2018

 

Prezentacja historyczna przygotowana przez Bractwo…

2. Grudzie 2018

 

Festiwal Pieni Patriotycznych klas I-IV

4. Listopad 2018

 

 Lekcja geografii w klasach 1-3

4. Listopad 2018

 

Projekt "Pan Uamek radzi" 

4. Listopad 2018

  LADAMI MIEJSC PAMICI NARODOWEJ

4. Listopad 2018

  Moja Maa Ojczyzna - Dywizjon 303


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl