bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

PO CIESZY裇KU PO OBU STRONACH OLZY
Szymon Kubas wraz z pozosta硑mi laureatami konkursu Promuj 眘k, organizowanego przez Chorzowskie Centrum Kultury wzi阬i udzia w koncercie fina硂wym konkursu gwar „Po cieszy駍ku po obu stronach Olzy”.
Koncert mia miejsce 7 stycznia 2015 r. w sali Domu Zarz眃u G丑wnego PZKO w Czeskim Cieszynie. Organizatorem przedsi陊zi阠ia by砤 Sekcja Ludoznawcza przy Zarz眃zie G丑wnym PZKO, Cieszy駍ki O秗odek Kultury „Dom Narodowy“ w Cieszynie oraz G髍no秎眘ki Oddzia Stowarzyszenia „Wsp髄nota Polska“ w Katowicach. Konkurs obj瓿a patronatem Konsul Generalna RP w Ostrawie.
Fina konkursu swoim wyst阷em u秝ietni砤 kapela ludowa „Buk篑” z Jab硂nkowa.
Recytatorzy reprezentuj眂y Chorzowskie Centrum Kultury zaprezentowali swoje umiej阾no禼i przed licznie zgromadzon publiczno禼i, kt髍a nagrodzi砤 ich gromkimi brawami. Poza tym by砤 to doskona砤 okazja do zapoznania si z gwar cieszy駍k, kt髍a jest niew眛pliwie odmienna od tej, kt髍 znamy i pos硊gujemy si w naszym regionie.
W tym miejscu nale勘 si podzi阫owania dla Pani Joanny Reptak – Niewiadomskiej, kt髍a przygotowa砤 Szymona do konkursu Promuj 眘k.

...

DSC05674.JPG DSC05677.JPG DSC05680.JPG
DSC05681.JPG DSC05685.JPG DSC05692.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl