bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 POZNAJEMY KONTYNENTY - PROJEKT NA LEKCJI PRZYRODY W KL. 6A i 6B

W dniach 10.09 -30.09.2015r. uczniowie kl. 6a i 6b przygotowywali na lekcj przyrody projekt, majcy na celu blisze poznanie kontynentw na Ziemi. Praca odbywaa si w szeciu zespoach. Kada grupa wylosowaa do opracowania jeden kontynent (Azja, Europa, Ameryka Pn., Ameryka Pd., Afryka, Australia)


W dniach 01.10 -06.10.2015r. zespoy prezentoway wyniki swojej pracy z wykorzystaniem mapy oglnogeograficznej wiata, globusa, map poszczeglnych kontynentw oraz wasnych pomocy. Uczniowie lokalizowali na mapie i globusie dany obszar, przedstawiali jego powierzchni, oblewajce oceany, najwiksze pasma grskie, szczyty, tereny wyynne, nizinne, depresje, najwiksze i najgbsze jeziora, najdusze rzeki oraz osobliwoci przyrodniczo- geograficzne i kulturowe kontynentu. Prezentacji towarzyszy pokaz zdj, rysunkw, mapek.


Wikszo uczniw z duym zaangaowaniem wczya si w prac i przygotowanie prezentacji. Grupy radziy sobie z odczytywaniem informacji z map, a nawet przygotoway ciekawostki o swoim kontynencie np. zwierzta, roliny, klimat, krajobrazy, jzyki, stroje, potrawy, religie, pastwa itp.

..

..

ZDJCIA Z PREZENTACJI PROJEKTU MONA ZOBACZY:W GALERII KLASY 6A I 6B

https://picasaweb.google.com/113722033681503776268/KLASA6a

https://picasaweb.google.com/113722033681503776268/KLASA6b


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl