bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

VII MI蔇ZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

W dniu 07.05.2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach odby si VII Mi阣zyszkolny Konkurs Ekologiczny o zasi阦u regionalnym pod has砮m „Odpowiedzialny cz硂wiek- zdrowe 秗odowisko”.
W zmaganiach uczestniczy硑 trzyosobowe zespo硑 uczni體 kl.5 i 6 ze Szko硑 Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 8 naszego miasta .
W cz甓ci praktycznej konkursu uczniowie rozwi眤ywali krzy矿wk obrazkow z has砮m, uzupe硁iali piramid zdrowego 縴wienia odpowiednimi zdj阠iami produkt體 spo縴wczych, rozpoznawali wybrane drzewa li禼iaste, wykonywali plakat nt. oszcz阣zania energii elektrycznej na co dzie, na podstawie mapki rozpoznawali parki narodowe i ich symbole, przygotowywali regulamin dotycz眂y odpowiedniego zachowania si na wybranym obszarze np. w parku narodowym, nad morzem, w g髍ach itp.
W cz甓ci teoretycznej dru縴ny odpowiada硑 na dwa pytania z wylosowanych zestaw體.

.
Uczniowie wykazali si du勘 wiedz z zakresu ekologii i zdrowego od縴wiania si. Z zaanga縪waniem rozwi眤ywali poszczeg髄ne polecenia. Dzieciom i nauczycielom podoba砤 si forma konkursu i zadania, z kt髍ymi przysz硂 im si zmaga.

         
I miejsce zaj瓿a dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 2, II miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 4, III miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 1.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi笨kowe z pami眛kow wk砤dk, a wszystkim zespo硂m wr阠zono dyplomy.


Nauczycielom przygotowuj眂ym uczni體 do konkursu wr阠zono podzi阫owania. Organizatorem konkursu by砤 Szko砤 Podstawowa nr 2.

DSC06379.JPG DSC06380.JPG DSC06381.JPG
DSC06382.JPG DSC06384.JPG DSC06414.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl