bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Erasmus +

Uczniowie wzorujcie si na swoich nauczycielach! 
 
W tym roku szkolnym nie tylko uczniowie podejm nauk jzyka angielskiego w naszej szkole, nasi nauczyciele rwnie! W SP2 rusza projekt o nazwie „Rozwj nauczycieli drog rozwoju ucznia”, ktry bdzie realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus plus. Projekt ten rozpocznie si 1 padziernika 2017 roku a zakoczy 30 wrzenia 2019 roku. We wszystkie dziaania bdzie zaangaowanych a jedenastu nauczycieli rnych przedmiotw. Gwnym celem projektu jest zdobycie umiejtnoci posugiwania si jzykiem angielskim przez nauczycieli naszej szkoy w stopniu wystarczajcym do tego, aby wprowadzi w szkole metod CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktra polega na nauczaniu dzieci elementw jzyka angielskiego rwnie na innych przedmiotach. W ramach opisywanego projektu odbd si dwie mobilnoci, pierwsza na Malt w roku 2018 w celu odbycia kursu jzykowego, a druga do Wielkiej Brytanii w roku 2019 w celu zapoznania si z metod CLIL. Projekt ten jest finansowany przez Uni Europejsk a jego kwota to a 48050 euro. 
 

Wszystkim nauczycielom biorcym udzia w tym przedsiwziciu yczymy sukcesw w nauce!!

 

 

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl