bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

 

Zapraszamy chtnych Uczniów do udziau w Miejskim Konkursie Plastycznym "NIE PAL MIECI"

 

 Zadanie plastyczne polega na wykonaniu plakatu dowoln technik.

Format pracy równie jest dowolny.

 

Prace naley dostarczy do Pani K. Klimas – Rduch najpóniej do 7 padziernika 2016.

 

 

 

.

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl