bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 PODSUMOWANIE SEMESTRU NA APELU
 

 

   Podczas ostatniego apelu nadszed czas na podsumowanie systemu motywacyjnego zarówno w klasach modszych jak i starszych. Poznalimy kolejne sukcesy sportowe tym razem naszych uczennic w turnieju tenisa stoowego. Zostaa podsumowana zbiórka Grosików dla Samsona. Przedstawiono nam równie dziaania Rady Wolontariatu, która od wrzenia dziaa w naszej szkole. Wolontariusze wzili udzia w dwóch koncertach w Domu Pomocy Spoecznej w witochowicach. Samorzd Uczniowski rozpocz tegoroczn edycj zada Ligii Klasowej. Na kady miesic zostao opracowane jedno zadanie i przedstawiciele klas zgaszaj swoj ch w wykonaniu zadania. Po kadym zadaniu klasie zostaj przyznane punkty. Podsumowanie kocowe nastpi w czerwcu i wtedy klasa z najwiksz liczb punktów otrzyma nagrod SU. Pierwszym zadaniem byo stworzenie kreatywnej fryzury. Pomysowoci i kreatywnoci na pewno nie zabrako naszym uczniom.

 

Podsumowanie systemu motywacyjnego w klasach I-III- uczniowie z najwiksz liczb zdobytych punktów to:

 

Klasa 1a-Julia Piot, Natalia Mitkowska, Lena Malinowska, Radosaw Ulidowicz Klasa 1b- Nadia Kerlin, Kacper Wolny, Mateusz Wglarczyk, Julia Moro, Weronika Bernacka

 

Klasa 2 a- Nadia Mol, Justyna Gód, Monika Panek, Nikola Pielok

 

Klasa 3a- Wiktor Osica, Emilia Globisz, Oliwia Matera, Antonina Molata, Wiktor Czerwiski

 

Klasa 3b- Aurelia Kucia, Kinga Maslo, Julia Biszczanik, Micha Gajdzik, Szymon Pasja

 

Klasa 3c- Maria Spetruk, Paulina Jok, Wiktoria Zagalska, Daria Paczyk, Zuzanna Papo, Violetta Jednicka, Mateusz Romanek

 

W klasach 4-7 zwycizcami za najwiksz ilo pochwa zostay klasy 4b i 7 as.

 

Klasy otrzymay dyplom i nagrod niespodziank.

 

Turniej tenisa stoowego- II miejsce zajy: Gajdzik Amelia, Morys Julia, Mainka Marta

 

Podczas zbiórki „Grosiki dla Samsona” udao si zebra 1119.10 z. Najbardziej zaangaowana w zbiórk bya klasa 1b, która zostaa nagrodzona sodk niespodziank.

 

 

Galeria ze zdjciami

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl