bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 PRZEDSZKOLE W SZKOLE

24 padziernika w naszej szkole pojawili si mili gocie.

 
Odwiedziy nas dzieci z trzech najstarszych grup Miejskiego Przedszkola nr 2 w witochowicach. Zaproszone dzieci miay okazj sprawdzi swoje siy biorc udzia w zajciach sportowych na sali gimnastycznej. miao pokonyway tory przeszkód, a pomagali im w tym nasi uczniowie z klasy sportowej. Po konkurencjach sportowych przedszkolaki rozwijay poprzez zabaw swoje umiejtnoci matematyczne, wykorzystujc pomoce pochodzce z realizowanego w naszej szkole programu „Spotkania z Ciotk Geometri”. 
 
Na zakoczenia kady „sportowiec” zosta udekorowany medalem oraz otrzyma sodki upominek. Dla maluchów byo to nie lada przeycie, poniewa niektóre z nich po raz pierwszy przekroczyy próg szkoy i zobaczyy sal gimnastyczn. Wizyta ta miaa na celu adaptacj i integracj przedszkolaków ze szko jako przyszych uczniów klas I.
 
Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/FAoigHBigEWOWQIG2

 

 

 

 

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl