bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

HISTORIA

  Nasza szko砤 powsta砤 na prze硂mie XIX - XX w. , a dok砤dnie w 1900/1901 r. przyjmuj眂 nazw Szko硑 Parafialnej, po czym jej nazwa zosta砤 zmieniona na Szko酬 Publiczn.

Od 1993/1994 r. szko砤 przyj瓿a zaszczytn nazw Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie.

 

 

1900     -     czasy pruskiej szko硑 - katolicka szko砤 縠駍ka dla dziewcz眛
1922     -     zjednoczenie z Macierz - polska szko砤 powszechna
1926     -     reforma szk蟪 koedukacyjnych - szko砤 II staje si szko潮 m阺ka
1939 - 1945     -     wybuch II wojny 秝iatowej - zamiana szk蟪 powszechnych na niemieckie Volksschule
1945     -     reaktywowanie zaj赕
1956     -     nadanie szkole imienia Ludwika Wary駍kiego
1970     -     rozpocz阠ie prac modernizacyjnych budynku szko硑 - nadbudowa pi阾ra
1977     -     otrzymanie sztandaru od zak砤du opieku馽zego RPRB w i阾och硂wicach
1986     -     budowa sali gimnastycznej
1992     -     przyst眕ienie do realizacji projektu Szko砤 Promuj眂a Zdrowie pod patronatem iatowej Organizacji Zdrowia
1994     -     uzyskanie certyfikatu potwierdzaj眂ego przynale縩o舵 do Europejskiej Sieci Szk蟪 Promuj眂ych Zdrowie

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl