bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 X MI蔇ZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

 

W dniu 17.05.2017r., w Szkole Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach odby si ju X Mi阣zyszkolny Konkurs Ekologiczny pod has砮m „Odpowiedzialny cz硂wiek- zdrowe 秗odowisko”.
 
 W zmaganiach uczestniczy硑 trzyosobowe zespo硑 uczni體 kl.5 i 6 ze Szko硑 Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 17 naszego miasta. W cz甓ci praktycznej konkursu uczniowie uzupe硁iali krzy矿wk z has砮m, rozpoznawali chronione gatunki ro秎in i zwierz眛 oraz znaki ekologiczne, proponowali sposoby ponownego wykorzystania opakowania zanim zostanie wyrzucone do kosza , wykonywali plakat pod has砮m „Ci昕ko si oddycha, gdy komin dymem prycha” oraz odgrywali scenki zwi眤ane ze zdrowym od縴wianiem i unikaniem u縴wek. W cz甓ci teoretycznej dru縴ny odpowiada硑 na pytania z wylosowanych zestaw體. Uczniowie wykazali si du勘 wiedz z zakresu ekologii i ochrony 秗odowiska oraz zdrowego stylu 縴cia. Z zaanga縪waniem rozwi眤ywali poszczeg髄ne polecenia. Cenne by硂 to, 縠 dzieci nie tylko rywalizowa硑 ze sob, ale mia硑 r體nie okazj uczy si od siebie.
 
  I miejsce zaj瓿a dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 2 (Edyta Go硑, Wojciech Kowalczyk, Kamil Wasilewski), II miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 1, III miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 4. Laureaci konkursu otrzymali wspania砮 nagrody ksi笨kowe z pami眛kow wk砤dk, a wszystkim zespo硂m wr阠zono dyplomy. Nauczyciele otrzymali podzi阫owania za przygotowanie uczni體 do konkursu. Organizatorem konkursu by砤 Szko砤 Podstawowa nr 2.

GRATULUJEMY !!!

 

 

Galeria ze zdj阠iami

https://goo.gl/photos/znBumxeyothNog126


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl